2014-12-17 09:18 #0 av: GIKmio

Frankrike var inte nöjda med domarinsatsen i mötet mot Tyskland- och har lämnat in en protest. Det är dock tveksamt om den går i genom. Frankrikes poängtapp mot Tyskland gynnar Sveriges chanser att nå semifinal.

Läs mer